BEC.LV

SIA „B-energy consult”

Ietaupījums, samazinot enerģijas patēriņu

SIA „B-energy consult”

Energoefektivitātes uzlabošana ēkās, ražošanas procesos

SIA „B-energy consult”

Energoaudits un ekonomiski pamatots veicamo pasākumu kopums

Darbojamies organizācijās

Programma „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība”

Otrdien, 2014.gada 18.martā, valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iniciatīvu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros, virzīt 5 miljonus eiro zema oglekļa dioksīda risinājumu demonstrēšanā un ieviešanā – energoefektīvās tehnoloģijās un risinājumos ilgtspējīgām ēkām, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu enerģijas ražošanai un citās jaunās tehnoloģijās vai produktos, kas samazina CO2 emisijas Latvijas Republikā.

Lasīt tālāk: Programma „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu...

KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI 4.KĀRTA

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" ceturtās kārtas ietvaros. Konkursa ceturtās kārtas īstenošanai ir pieejams finansējums ir vismaz 14 492 667,22 EUR apmērā.

Konkursa ietvaros viena projekta īstenošanai pieejamais maksimālais finansējums ir 853 723,09 EUR.

Lasīt tālāk: KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI 4.KĀRTA

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 3.kārta

 

Aicinām Latvijā reģistrētus komersantus un kultūras, ārstniecības un izglītības iestādes pieteikties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansiālam atbalstam ēku energoefektivitātes uzlabošanai.

Konkursa ietvaros paredzēts sniegt finansiālu atbalstu pārejai no fosilām energoresursu izmantojošām tehnoloģijām uz tādām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

Lasīt tālāk: Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 3.kārta